Спортно игрище

Спортното игрище на хотелски комплекс "Странджа" предлага условия за провеждането на спортни игри и мероприятия.